Hoe het allemaal begon

Ruim 400 werkgevers, 600 vacatures, ruim 3.000 bereikte werkzoekenden en meer dan 10.000 contactmomenten. Een greep uit de resultaten die we sinds de lancering van Arbeidsmarktplaats.eu in november hebben bereikt. Maar hoe is het initiatief ook alweer ontstaan? We vertellen het je hieronder.

Juni 2023
Aanleiding
Vanaf het moment dat VDL Nedcar bekend maakte dat er noodgedwongen afscheid van medewerkers genomen moest worden, hebben zich meer dan 300 werkgevers gemeld. Zij hebben interesse in de medewerkers van VDL Nedcar. Er is daarop door VDL Nedcar, LWV (VNO-NCW), Leo Loopbaan & UWV besloten dit gecoördineerd aan te pakken, teneinde de medewerkers van VDL Nedcar en de werkgevers te ontzorgen.
Juni 2023
September 2023
Startbijeenkomst
Op 5 september 2023 zijn de werkgevers uitgenodigd voor een bedrijvenevent op Kasteel Limbricht. De 259 aanwezigen zijn geïnformeerd over de situatie en de toekomst van VDL Nedcar. Er is uitgebreid stilgestaan bij de profielen van de medewerkers, die hun baan gaan verliezen en ervaringen, die we hebben opgedaan in 2021. Toen waren er circa 900 medewerkers, die op zoek moesten naar ander werk en hadden de werkgevers bijna 1.000 vacatures bij VDL Nedcar gemeld. Uiteindelijk zijn daar 10 matches uit voortgekomen. De belangrijkste redenen daarvoor waren, dat de vacatures niet goed aansloten bij de situatie van de kandidaten, en onvoldoende bereidheid was om te kiezen voor een kandidaat, die zich wilde ontwikkelen en geen aandacht was voor achteruitgang in salaris van de kandidaat.
September 2023
September 2023
Van vacature naar propositie
Het effect van deze ‘saboterende krachten‘ was dat veel mensen even een spreekwoordelijke pas op de plaats maakten en niet ervoor kozen om aan het werk te blijven – dat was gewoonweg niet interessant genoeg. De centrale vraag was daarom: “Hoe kan een werkgever het voor een werkzoekende interessant en mogelijk maken om aan het werk te blijven en te switchen naar een baan binnen zijn bedrijf?”
September 2023
Oktober 2023
Werkgevers workshops
Tijdens het werkgever evenement op 5 september hebben we met 259 aanwezigen stil gestaan bij de vraag: Waarin ga jij je als werkgever onderscheiden om het aantrekkelijk voor medewerkers van VDL Nedcar (en andere werkzoekenden) te maken om te blijven werken en de overstap te maken naar jouw organisatie? Hieruit kwam naar voren dat er behoefte was aan werkgeversondersteuning om deze vraag goed te beantwoorden. Daarom werden er workshops georganiseerd, die door ruim 80 werkgevers en HR Professionals werd gevolgd.
Oktober 2023
November 2023
Lancering Arbeidsmarktplaats.eu
Voor de medewerkers van VDL Nedcar (en andere werkzoekenden) en voor de werkgevers was het belangrijk dat er één centrale plek ontwikkeld werd waar vacatures te vinden waren. Om aantrekkelijk te zijn voor de werkzoekenden adviseerden de samenwerkende partners om de vacature te vertalen naar een propositie (een aanbieding), waarbij de werkgever duidelijk maakt op welk gebied deze onderscheidend is ten opzichte van andere werkgevers (denk bijvoorbeeld aan zaken als duurzaamheid, communicatie, gezondheid, thuiswerken, enz…). De filtermogelijkheden werden gebaseerd op Medewerker tevredenheidsonderzoeken en zaken, die belangrijk gevonden werden door medewerkers uit verschillende generaties op de arbeidsmarkt. Begin november 2023 werd Arbeidsmarktplaats.eu gelanceerd.
November 2023
December 2023
Job Events
Om op een laagdrempelige manier in contact te komen met werkgevers werden er in het Werkcentrum Zuid-Limburg, locatie Geleen Job Evenets georganieerd. Tijdens één van de eerste Job Events presenteerden werkgevers hun propositie (aantrekkelijke vacature(s)) aan circa 30/40 medewerkers van VDL Nedcar en andere werkzoekenden. De groep stelde vragen, gaf feedback en adviseerde de werkgevers over zaken, die deze juist wel/niet moest benadrukken.
December 2023
Januari 2024
Pitchvideo
Tijdens de eerste Job Events ontstond de behoefte dat de pitch van de werkgever eigenlijk een groter bereik kon krijgen, door er een videopitch van te maken. Deze video werd direct tijdens het Job Event opgenomen. Het voordeel hiervan was, dat de waardevolle feedback vanuit de werkzoekende direct meegenomen kon worden in de videopitch.
Januari 2024
februari 2024
Job Events bij VDL Nedcar
Om op een laagdrempelige manier contact te leggen tussen werkgevers en werkzoekenden hebben we Job Events georganiseerd in het Job center van VDL Nedcar. Tijdens deze Job Events zijn ruim 1.000 werkzoekenden binnengelopen. Werkgevers presenteerden zich door te pitchen. Vervolgens namen de werkgevers ook de videopitch op.
februari 2024
April 2024
Arbeidsmarktplaats, alles behalve vacatures!
April 2024